Добре дошли в магазина за обувки на moiteobuvki.coml!

Регистрация

Моля въведете име!
Моля въведете фамилия!
First name is not valid!
Last name is not valid!
Това не е имейл адрес!
Моля въведете имейл!
This email is already registered!
Моля въведете парола!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Паролите не съвпадат!
Регистрацията не може да се осъществи без да приемете условията!
Грешни данни за вход!

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, запознайте се с настоящата Политика за защита на личните данни, която е свързана с Условията за ползванена уеб-сайта www.moiteobuvki.com, и е съставена съгласно изискванията на Вътрешните правила на администратора за прилагане на мерки за защита на личните данни в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни и приложимото национално законодателство.  

В случай че не сте съгласни с настоящата Политика за защита на личните данни, ние не бихме били в състояние да Ви предоставим нашите услуги.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ:

Уеб-сайтът www.moiteobuvki.comсе използва за целите на търговската дейност, извършвана от търговско дружество "ИНГИЛИЗ БРАНД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, с ЕИК: 201186385, със седалище и адрес на управление в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, п.к. 4550, ул. ,,Христо Цикалов“ № 1, представлявано от управителя Ремзи Гюрселов Ингилизов, представляващо Администратор на лични данни /тук по-долу наричанoза краткост „Администратор на лични данни“ или “INGILIZ”/ по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Основният предмет на дейност на Администратора на лични данни е търговия на обувки, обувни изделия, кожени аксесоари и изделия. INGILIZсъбира, обработва и съхранява лични данни на физически лица чрез уеб-сайта www.moiteobuvki.com или чрез свои служители по посочените по-долу в настоящата Политика начини. 

Адресът за кореспонденция на Администратора на лични данни е в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, п.к. 4550, ул. ,,Христо Цикалов“ № 1.

Лице за контакт на INGILIZпо въпроси, свързани с личните данни, събирани и обработвани на уеб-сайта www.moiteobuvki.com:

Цветелина Георгиева Купенова,телефон за връзка: 0878 91 0000, e-mail: shop@moiteobuvki.com/Вполето Subjectследва да се посочи GDPR/Лични данни/, както и през формата за контакт на уеб-сайтаwww.moiteobuvki.com.

I. Какви категории Ваши лични данни получава и обработва INGILIZ при ползване от Ваша страна на уеб-сайтаwww.moiteobuvki.com?

INGILIZсъбира и обработва Ваши лични данни, за да може да осъществява търговската си дейност, включително чрез уеб-сайта www.moiteobuvki.com. Първоначалният контакт с INGILIZсе осъществява при регистрация или извършване на поръчка през уеб-сайта www.moiteobuvki.com, отправяне на запитване чрез посочената форма за контакт на уеб-сайта, имейл-адреси и телефони за контакт с www.moiteobuvki.com, както и лично, във физическите магазининаINGILIZ.

При отправяне на запитване чрез формата за контакт на уеб-сайта www.moiteobuvki.comданните, които събираме от Вас, са: име и фамилия, e-mail, телефонен номер (по избор), IP адрес.

При регистрация и извършване на поръчка през уеб-сайта www.moiteobuvki.com, данните, които събираме от Вас, са:име и фамилия, e-mail, телефонен номер, данни за извършване на доставка, включително адрес, данни относно търсене и направени поръчки през уеб-сайта, банкова информация, в случай на избор на метод на плащане чрез дебитна/кредитна карта, IP адрес, критерии за търсене, история на пазаруването.

При изпращане на поръчани продукти, данните, които събираме от Вас, са: име и фамилия (на клиента или на посочено от него лице за доставка), email, телефонен номер, адрес за доставка (на клиента или на посочено от него лице за доставка), характеристики на направената поръчка.

При кандидатстване за работа, данните, които събираме, са: имена, телефонен номер, имейл-адрес, данни по автобиография на кандидатстващите лица.

На уеб-сайта ни www.moiteobuvki.com/използваме "бисквитки" (cookies), съгласно утвърденаCookiesполитика, с която можете да се запознаете на уеб-сайта, както и съгласно Условия за ползване на уеб-сайта, с които можете да се запознаете на http://moiteobuvki.com/ingiliz-terms-of-use.

При записване на потребител на уеб-сайта за получаване на новини и рекламни съобщения от www.moiteobuvki.comданните, които събираме, са:e-mail на потребителя на уеб-сайта.

II. За какви цели се използват събраните от INGILIZ лични данни на уеб-сайта www.moiteobuvki.com и на какви правни основания?

INGILIZсъбира и обработва лични данни чрез уеб-сайта www.moiteobuvki.comединствено по повод осъществяваната от INGILIZтърговска дейност и в изпълнение на следните цели:

 • За комуникацияс клиенти на INGILIZчрез e-mailи по телефонен номер относно изпълнението на предлаганите от INGILIZпродукти.
 • За предоставяне на търсената от клиентите на INGILIZинформация относно предлаганите продукти, промоционални оферти, специални оферти, предстоящи събития, направени поръчки и други, свързани с търговската дейност на INGILIZ.
 • За предоставяне и показване на относими към предпочитанията на клиентите реклами и предложения от INGILIZ, обвързаните с него дружества, както и трети лица, с които Администраторът на лични данни има сключен Договор за обработване на лични данни. 
 • За подготовката и сключването на договор за продажба с потребителите на уеб-сайта  на предлаганите от INGILIZ продукти, във връзка с основната търговска дейност на дружеството: търговия на обувки, обувни изделия, кожени аксесоари и изделия.
 • За подбор и комуникация с лица, кандидатстващи за работа в INGILIZ и сключване на трудови и граждански договори с одобрените лица.

В зависимост от целта, за която се използват данните, правното основание за събиране и обработване на Вашилични данни, може да бъдеедно или няколко от изброените:

 • Сключване и изпълнениена договор при поръчка от уеб-сайта www.moiteobuvki.com: за подготовката и сключването на сделки с предмет предлаганите от INGILIZ продукти.
 • Законово основание: когато обработката на данните се изисква по закон (например при издаването на фактури и други разплащателни документи);при предоставяне на информация на държавни органи и други оправомощени за целта лица.
 • При сключване и изпълнение на трудови и граждански договори, по които INGILIZе страна.
 • Законосъобразен интерес на INGILIZв качеството на Администратор на лични данни, който може да бъде: осигуряване направилното функциониране на уеб-сайта www.moiteobuvki.com/, подобряване на услугите, предоставяни от INGILIZи наличните бизнес-процеси. 
 • Съгласие на субектите на данни, дадено по информиран и доброволен начин.

III. Кои категорииполучатели могат да получат достъп до лични данни, предоставени от потребителите на уеб-сайта www.moiteobuvki.com?

Личнитеданни, предоставени на INGILIZ от потребителите на уеб-сайта www.moiteobuvki.com, могат да бъдат обработвани от името на INGILIZот трети лица, представляващи по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 обработващи лични данни. За целта INGILIZ може да предостави извършването науслуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на трети лица, включително доставчици на ITуслуги, хостинг услуги, услуги по поддържане на наши бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат лични данни, Google analyticsи търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, за изпълнение на задължения по трудови или граждански договори, за осъществянане на плащане чрез платформи за онлайн-разплащания, при извършване на пощенски услуги и куриерски доставки, на счетоводни и правни консултанти, за спазване от страна на INGILIZназаконови задължения, за предотвратяване на измами или защита на законовиинтереси.

INGILIZсе задължава да не предлага, продава, преотстъпва или предоставя Вашите лични данни по друг освен изброените в настоящата Политика начини.

IV. За какъв срок INGILIZпази Вашите лични данни?

INGILIZсъхранява Вашилични данни, само доколкото това е необходимо, след което данните биват изтривани от системата или унищожавани по друг подходящ начин, така че субектът на данните да не може да бъде идентифициран по тях.

В съответствие с принципа за „ограничаване на съхранението“ INGILIZсъхранява Вашите лични данни в минималните законово определени срокове:

 • Данни при направено запитване през уеб-сайта www.moiteobuvki.com, по e-mail или по телефон– имена, имейл-адрес, телефонен номер, данни относно търсене и направени поръчки, свързани с  продукти, предлагани от INGILIZна клиента – до отпадане на интереса на потребителя за запазване на посочените данни, но не по-късно от 6 месеца, считано от датата на отправяне на запитването.
 • При поръчка на продукти, предлагани на уеб-сайта www.moiteobuvki.com;при регистрация на уеб-сайта www.moiteobuvki.comи използване на онлайн услугите на INGILIZ - три имена, парола, email-адрес, телефонен номер, адрес, адрес за доставка, финансови данни (кредитна/дебитна карта и др., в случай че е избран съответен метод на плащане), IP адрес, критерии за търсене, история на пазаруването и предпочитания, размери, отговори на проучвания и анкети – за срок до 6 месеца, считано от датата на изтриване на регистрацията на потребителя на уеб-сайта.
 • Автобиографии и свързани документи на кандидатстващи за работа в INGILIZ– до 1 (един) месец след предоставянето им от страна на кандидатстващите лица.
 • INGILIZможе да запазинякои лични данни на потребители на уеб-сайтас цел спазване определенизаконови или административниангажименти и задължения, както и за данъчни и счетоводни цели.

INGILIZзапазва правото си да извършва промени в посочените срокове при изменения на изискванията, заложени в действащото национално и европейско законодателство.

Доколкото за определени данни, които се обработват за целите на управление на договорите за покупко-продажба на продукти, е предвиден срок по действащото данъчно законодателство (относно счетоводни документи и операции), срокът за съхранение може да бъде 6, респективно 10 години. По време на този срок обработването на данните е строго ограничена. Срокът за съхранение започва да тече, считано от края на календарната година, в която е била извършена поръчката, респективно е бил сключен договорът.

Обработка на плащания в уеб-сайта www.moiteobuvki.com

Данни за Вашата банкова сметка и Вашите плащания – данни за кредитна карта/дебитна карта, банков превод и други – не се обработват или съхраняват в електронните системи на INGILIZ и в уеб-сайта www.moiteobuvki.com. Обработката на плащания се осъществява само и единствено в електронните системи и под техническата и юридическа отговорност на доставчиците на платежни услуги на www.moiteobuvki.com. За обработката на плащанията с кредитни/дебитни карти понастоящем използваме следните доставчици на платежни услуги:

Платформа за онлайн-разплащания Skrill – www.skrill.com

За целта използваме само доставчици на платежни услуги, които са сертифицирани по PCI DSS* и съответно отговарят на най-строгите изисквания за сигурна обработка и съхранение на данни за дебитни/кредитни карти, предоставени от клиенти на уеб-сайта.

*PCI DSSе съкращение от Payment Card Industry Security Standart и се основава на програмите за сигурност Visa AIS (Account Information Security) и MasterCard SDP (Site Data Protection).

Проследяване на пратки

С оглед изискванията доставчиците на пощенски и куриерски услуги при подготовката и извършването на доставки на поръчани от уеб-сайта www.moiteobuvki.comпродукти, както и за целите на проследявването на пратки, INGILIZ може да предоставя на посочените доставчици на услуги следните лични данни на клиенти: имена, тел.номер, e-mail, адрес за доставка. Така изброените лични данни се използват от доставчиците на пощенски и куриерски услуги, за да могат да предложат на клиентите, направили поръчка през уеб-сайта www.moiteobuvki.com, възможност за проследяване на изпълнението на съответната поръчка, местонахождението на поръчаните от клиентите продукти, както и очакваното време за доставка.  

V. Какви са правата на субектите на данни?

Субектите на лични данни, предоставени на INGILIZчрез уеб-сайта www.moiteobuvki.com, имат следните права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679:

 • Право на достъп до личните данни, включително получаване на копие от тях. Това право може да бъде упражнено, като се изпрати заявление за достъп до информация  на горепосочения e-mail на лицето, отговарящо за личните данни, на уеб-сайта www.moiteobuvki.com
 • Право да бъдат коригирани неточности или непълноти в личните данни, като се изпрати заявление на горепосочения e-mail на лицето, отговарящо за личните данни, на уеб-сайта www.moiteobuvki.com
 • Право на изтриване ("право да бъдеш забравен“) на личните данни, като се изпрати заявление на горепосочения e-mail на лицето, отговарящо за личните данни, на уеб-сайта www.moiteobuvki.com
 • Право на ограничаване на обработването, като се изпрати заявление по имейл на горепосочения e-mail на лицето, отговарящо за личните данни, на уеб-сайта www.moiteobuvki.com
 • Право на преносимост на данните, като се изпрати заявление на горепосочения e-mail на лицето, отговарящо за личните данни, на уеб-сайта www.moiteobuvki.com
 • Право на възражение срещу обработката на данни, като се изпрати заявление на горепосочения e-mail на лицето, отговарящо за личните данни, на уеб-сайта www.moiteobuvki.com

След постъпване на заявление, INGILIZразглежда искането на субекта на личните данни, като в случай че то е основателно, същото бива уважено. При наличие на законови основания за продължаване на обработването и съхранението на лични данни от страна на INGILIZ, субектът на данните бива информиран за това по подходящ начин.

INGILIZси запазва правото да поиска доказателство за самоличността на лицето, отправящо запитване относно лични данни. 

Даване на съгласие и оттегляне на съгласие

INGILIZможе да поиска съгласие от субектите на данни, за да може да обработва лични данни за една или повече от посочените в настоящата Политика цели. Съгласието трябва да бъде свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, същите да бъдат предоставени на администратора на лични данни.

Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време по начина, по който е било дадено. Съгласието може да бъде оттеглено, като за целта субектът на данните изпраща имейл на shop@moiteobuvki.com(Subject: GDPR/Лични данни) или попълни формуляр на място в офиса на INGILIZ. Моля да имате предвид, че в случай на оттегляне на съгласието, INGILIZ няма да бъде в състояние да предоставя услугите, предлагани чрез уеб-сайта www.moiteobuvki.com

VI. Как INGILIZзащитава Вашите личниданни?

INGILIZприлагастроги процедури и мерки за сигурност, за да предотврати неоторизирандостъп и за да гарантира поверителност на съхраняваните лични данни. 

За осъществяване на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта www.moiteobuvki.com/и сървърите на INGILIZсе използватSSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

Web-базиранитеинформационни системи, работещи с този протокол, имат URL с префикс "https:", вместо "http:". Това е протокол, който защитава информацията, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

VII. Как можете да осъществите контакт с INGILIZили да подадете жалба до надзорния орган?

При наличие навъпроси относно начина, по който INGILIZобработва Вашите лични данни чрез уеб-сайта www.moiteobuvki.com, можете да се свържете с лицето, отговорно за личните данни на уеб-сайта www.moiteobuvki.comна посочените по-горе данни за контактили да ползвате формата ни за контакт на уеб-сайта www.moiteobuvki.com, като в темата на съобщението следва да бъде посочено GDPR/Лични данни. 

В случай че изразявате несъгласие с начина, по който INGILIZсъбира и обработва Ваши данни чрез уеб-сайта www.moiteobuvki.com, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, отговарящ за защитата на лични данни - Комисия за защита на личните данни с координати: адрес:  гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, факс: 02/915 3525, ел.поща: kzld@cpdp.bg.

INGILIZ си запазва правото да извършва промени и корекции в настоящата Политика за защита на личните данни в случай на изменение на Вътрешните правила по прилагане на мерки за защита на лични данни на INGILIZ, националното и европейско законодателство в областта на защитата на лични данни, като за целта INGILIZсе задължава да публикува своевременно актуализираната версия на документа на уеб-сайта www.moiteobuvki.com